Vingerprik uitslagen Treant

Vingerprik uitslagen Treant

Het Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL) van Treant Zorggroep is begin dit jaar samen met Bodegro een nieuw project gestart met betrekking tot de uitslagen van de stollingsbepaling van de vingerprik voor thuisprikken en op buitenlocaties.

Momenteel ontvangt LabTrain aanvragen voor stollingsbepalingen via de PortaVita koppeling, en stuurt de uitslagen via dezelfde koppeling terug. In het kader van “project vingerprik” heeft Bodegro in samenwerking met PortaVita de koppeling met PortaVita uitgebreid. Hiermee wordt de gemeten INR-waarde die naar PortaVita wordt gestuurd, ook naar LabTrain verstuurd. Deze uitslagen zullen dan, ongeacht of ze oorspronkelijk een aanvraag hadden, verwerkt worden binnen LabTrain. Dit gebeurt alleen voor de patiënten die bekend zijn binnen de Treant Zorggroep. Op basis van de ontvangen uitslagberichten zal de uitslag bij een bestaande aanvraag geplaatst worden. Als er geen aanvraag aanwezig is, dan zal er een nieuwe aanvraag in LabTrain aangemaakt worden zonder dat hiervoor een declaratie wordt gerekend, dit zijn de uitslagen van de zelf-meet patiënten. Het meegeleverde resultaat zal vervolgens direct als definitief resultaat aan de aangemaakte order worden toegevoegd. Met de vingerprik kan de Trombosedienst de INR-waarde van een patiënt bepalen. Door alle INR-waardes door te sturen vanuit PortaVita naar LabTrain kan de specialist de INR-waarden bekijken in het EPD.

Op maandag 25 april heeft Treant de koppeling succesvol in gebruik genomen.