Bodegro

Cadans en PRINS

PRINS Bloedafname, PRINS Agenda en de Afname App kunnen ingezet worden voor de bloedafname buitendienst. Voor het inplannen van bloedafname opdrachten bij patiënten thuis, meestal in opdracht van huisartsen, trombosedienst of tweedelijns zorgverleners. PRINS kan automatisch routes samenstellen door afnameopdrachten op een optimale manier te verdelen over alle ingeroosterde buitendienstmedewerkers, en in de juiste volgorde te zetten. Daarbij wordt rekening gehouden met kenmerken als nuchter afnemen, zo vroeg mogelijk afnemen. Met de App (iOS en Android) kan de route getoond worden, de afname geregistreerd worden en tijd- en km-registratie bijgehouden worden. Daarnaast kan de bezetting van de buitenpoli’s georganiseerd worden. Voor de buitenpoli’s kan de Afname App gebruikt worden waarbij etiketten geprint en de afgenomen buizen gescand kunnen worden.

Bewaking van patiënten met chronische ziektebeelden kan met PRINS Bewaking met het portaal Cadans. PRINS Bewaking faciliteert het oproepen van patiënten voor een controle (zoals bloedonderzoek, fundus, podometrie, ECG, urineonderzoek, radiologie). Deze toepassing vergemakkelijkt het periodiek of tijdens een bepaald tijdvak in beeld houden van patiënten met een chronisch ziektebeeld. PRINS-Bewaking wordt onder meer ingezet voor de bewaking van patiënten met diabetes, cardiovasculaire aandoeningen, astma/COPD, Q-koorts, hepatitis of geneesmiddelencontrole/psychiatrie. Met Cadans, het aanvragersportaal hebben de eerstelijns zorgverleners inzicht in de bewaking van hun patiënten, kunnen ze nieuwe patiënten aanmelden en aanpassingen maken aan de bewakingsprotocollen of te analyseren bepalingen.

PRINS Bewaking & Cadans

Faciliteert het oproepen van patiënten voor een controle (zoals bloedonderzoek, fundus, podometrie, ECG, urineonderzoek, radiologie). Deze toepassing vergemakkelijkt het periodiek of tijdens een bepaald tijdvak in beeld houden van patiënten met een chronisch ziektebeeld. PRINS Bewaking wordt onder meer ingezet voor de bewaking van patiënten met diabetes, cardiovasculaire aandoeningen, astma/COPD, Q-koorts of hepatitis, hepatitis of geneesmiddelen controle/ psychiatrie.

De oproep van patiënten met meerdere ziektebeelden kan worden gecombineerd. De oproepen via PRINS Bewaking gaan per brief. De templates zijn makkelijk te beheren en aan te passen door de gebruikers. PRINS Bewaking ondersteunt ook andere oproepvormen.

PRINS Bewaking communiceert met andere systemen (meestal via HL7), t.b.v.:

 • aanvragen voor onderzoeken vanuit andere systemen
 • aanmelden van orders bij het LIMS
 • aanvragen vanuit een extern planningssysteem

PRINS Bewaking is ook standalone inzetbaar.

Functielijst
 • Configureren van ziektebeelden
 • Configureren van bewakingsprotocollen (oproep interval, onderzoeken per oproep)
 • Inloop- en intake stappen voor protocollen
 • Toekennen van bewakingsprotocollen aan patiënten
 • Oproepen van patiënten
 • Herinneringsoproepen
 • Genereren en exporteren van laboratoriumorders
 • Website voor aanvragers
  • Inzicht in protocollen per patiënt
  • Aanmelden patiënten voor bewakingsprotocollen
  • Aanpassen protocol bij een patiënt
  • Extra labbepalingen aanvragen bij een oproep
  • Single sign-on vanuit ZorgDomein of VIPLive
 • Managementrapporten

PRINS Bloedafname met bijhorende Afname App

PRINS Bloedafname met bijhorende Afname App wordt primair ingezet voor het inplannen van bloedafname opdrachten bij patiënten thuis, meestal in opdracht van huisartsen, trombosedienst of tweedelijns zorgverleners. Op basis van een rooster op routes worden de afname opdrachten toegekend aan buitendienstmedewerkers. Voor een optimale dag planning houdt PRINS Bloedafname rekening met bijzonderheden rondom de prikafspraak, zoals de noodzaak om een patiënt te prikken die nuchter is. Daarnaast kan de bezetting van de buitenpoli’s georganiseerd worden.

Functielijst
 • Beheer buitenpoli’s (prikposten)
 • Definiëren van thuisprikroutes (inclusief openstellingsdagen en -tijden)
 • Indeling buitendienstmedewerkers op thuisafname routes en buitenpoli’s (rooster)
 • Toekenning thuisafnames aan routes (indeling)
 • Tijd- en km declaratie buitendienstmedewerkers
 • Managementrapporten

PRINS Agenda

PRINS Agenda is een elektronische agenda voor het in detail plannen van functieonderzoeken. Onderzoeksperiodes zijn met PRINS Agenda tot op de minuut instelbaar. Daarom wordt PRINS Agenda vaak ingezet voor functieonderzoeken waar kostbare apparatuur bij nodig is, zoals een fundus camera. Patiënten krijgen het exacte tijdstip waarop zij worden verwacht.

Gebruikers van PRINS Agenda kunnen zelf een basisagenda maken en naar eigen inzicht indelen, bijvoorbeeld per onderzoek, per dag, per onderzoekslocatie of op basis van een andere invalshoek.

PRINS Agenda wordt dikwijls samen gebruikt met PRINS Bewaking, maar is ook standalone goed toepasbaar.

Functielijst
 • Definiëren van agenda’s (van- en tot tijd, interval per afspraak, blokkeringen voor pauzes, per onderzoek)
 • Plannen van afspraken
 • Communicatie met andere agenda- en planningsystemen
 • Communicatie met patiënten (e-mail, SMS)
 • Website voor plannen afspraken