Bodegro

Privacy verklaring

Bodegro B.V., gevestigd aan Bijster 43 in Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken (personen in onze diensten)

Bodegro B.V. verwerkt in opdracht van onze opdrachtgevers (eerstelijns medisch diagnostische laboratoria of laboratoria van ziekenhuizen) bijzondere persoonsgegevens van personen (vaak patiënten, soms ook medewerkers van een instelling). Bijvoorbeeld personen waar bloedafname aan huis moet plaatsvinden of die opgenomen zijn in een bewakingsdienst voor bijvoorbeeld een chronische ziektebeeld, risico groepen of vaccinaties. Gegevens die wij hierbij verwerken:

– Naam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Telefoonnummers

– E-mailadressen

– Contactgegevens mantelzorgers

– Medische gegevens zoals diagnoses, ziektebeelden, relevante anamneses en laboratoriumuitslagen

Wij verwerken alleen gegevens die u of uw zorgverlener in hebben gevoerd of resultaten van onderzoeken die door uw zorgverlener aangevraagd zijn in het kader van de bewakingsdienst.

Persoonsgegevens die wij verwerken (zakelijke contacten)

Bodegro B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zakelijke contacten met ons onderhoudt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Naam

– Geslacht (t.b.v. aanhef in correspondentie)

– Telefoonnummers

– E-mailadressen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken (personen in onze diensten)

Bodegro B.V. verwerkt uw persoonsgegevens alleen strikt conform de doelstellingen van onze opdrachtgevers. Deze doelstellingen zijn het op een efficiënte manier kunnen uitvoeren van hun kernactiviteiten zoals verzorgen van bloedafnames en materiaalverzameling, het bewaken van patiënten met chronische ziektebeelden of personen in risico groepen, het vaccineren van personen en het uitvoeren van laboratoriumdiagnostiek.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken (zakelijke contacten)

Bodegro B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen onderhouden in het kader van onze dienstverlening.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren (personen in onze diensten)

Bodegro B.V. beslist niet zelf over de bewaartermijn van persoonsgegevens. Onze opdrachtgevers bepalen de bewaartermijnen baseren zich daarbij op de bepalingen in de WGBO met in acht neming van de uitzonderingsbepalingen in de Wvggz/Bopz en de AVG.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren (zakelijke contacten)

Bodegro B.V. bewaart uw persoonsgegevens zolang dit relevant is voor het doel waarvoor wij uw gegevens bewaren. Indien wij ervan op de hoogte zijn gesteld dat u niet meer in dienst bent van de organisatie van waaruit wij uw gegevens hebben ontvangen of van waaruit u uw gegevens heeft verstrekt, zullen wij uw gegevens verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bodegro B.V. verstrekt nooit persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bodegro B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op deze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen (personen in onze diensten)

U dient een verzoek in te dienen bij de organisatie waar u direct contact mee heeft. Bodegro zal nooit direct contact hebben met de personen die in onze diensten zitten. Wij zijn ook niet bevoegd om deze gegevens te verwijderen en mogen ook niet gericht zoeken naar personen in deze gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen (zakelijke contacten)

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bodegro B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@bodegro.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan zijn er twee mogelijkheden:

1. Wij kennen u persoonlijk en u dient het verzoek per e-mail in en informeert uw Bodegro contactpersoon daar telefonisch over.

2. U stuurt een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bodegro B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bodegro is ISO 27001:2017 en NEN7510:2017+A1:2020 gecertificeerd. Deze certificering toont aan dat Bodegro beschikt over een managementsysteem dat waakt over vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens. De Cloud providers die wij gebruiken zijn ISO 27017:2015 en ISO 27018:2019 gecertificeerd.

Laatst bijgewerkt: 13 juli 2023