Comicro en LabTrain als eerste live met ZorgDomein “V3”

Comicro en LabTrain als eerste live met ZorgDomein “V3”

Comicro heeft op 19 april als eerste laboratorium in Nederland de nieuwe ZorgDomein “V3” koppeling in gebruik genomen. Hierdoor is Comicro nog beter in staat een passend aanvraagformulier voor medisch diagnostische infectiediagnostiek aan de eerstelijns aanvragers (huisartsen) aan te bieden.

Door de betere inrichting van ZorgDomein die nu mogelijk is, hoeft de aanvrager alleen nog keuzes te maken in herkomst en lateraliteit waar dat ook echt nodig is. Indien de herkomst al duidelijk is, wordt deze vooraf al ingevuld en ook zo gepresenteerd aan de aanvrager. De onderdelen van Eenheid van Taal worden in LabTrain gestructureerd geregistreerd, waarbij het laboratorium nu gerichter kan analyseren en consulteren. Tevens is de kwaliteit van de rapportages aan het RIVM beter doordat de informatie uit ZorgDomein nu gestructureerd aangeleverd wordt.

Voor uitstrijk neus en rectum hoeft geen herkomst opgegeven te worden, maar voor keel en wond wél.

Comicro levert optimale infectiediagnostiek zowel voor de eerste-, als tweede lijn gezondheidszorg en andere klanten binnen de kernregio’s Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Noord en West-Friesland als daarbuiten. Comicro is ontstaan door de combinatie van de Medisch Microbiologische Laboratoria van twee Noord-Hollandse medische centra: Dijklander Ziekenhuis en Zaans Medisch Centrum.

Bodegro levert met LabTrain het LIS voor Comicro. Het LabTrain LIS is gebouwd op “connectiviteit” en sluit aan bij landelijke en internationale standaarden als Eenheid van Taal, LOINC en SNOMED. De ZorgDomein “V3” koppeling sluit beter aan op de vijf assen die het RIVM in de Eenheid van Taal in antibioticaresistentie communicatierichtlijn voorschrijft.