Bodegro

LabTrain

LabTrain is het meest complete en schaalbare LIS voor medisch diagnostische laboratoria. Het grote verschil met andere LIS systemen is dat wij enerzijds een direct bruikbare oplossing leveren – het systeem hoeft door de gebruiker niet eerst zelf opgebouwd te worden – en tegelijkertijd in staat zijn om voor iedere situatie werkprocessen op maat te leveren. Dankzij de standaardimplementatie kan een kosteneffectieve oplossing gerealiseerd worden.

LabTrain verzorgt het gehele proces van bloedafname tot en met rapportage. LabTrain beschikt over een eigen middleware oplossing (LabTrain Interface) maar kan ook probleemloos samenwerken met middleware van andere leveranciers. Een (niet volledige) lijst van modules & functionaliteit:

 • Aanvragen (digitaal, handmatig)
 • Afname/materiaalverzameling door lab via poli of prikronde, printen etiketten en registratie wie wanneer afneemt/verzamelt
 • Afname/materiaalverzameling door kliniek (verpleging) , printen etiketten en registratie wie wanneer afneemt/verzamelt
 • Aanmelden materialen op lab en werkplekken
 • Aanmelden materialen via instrumenten
 • Aanvraagcontrole (bij materiaalontvangst)
 • Verdelen van materialen en printen verdeeletiketten
 • Verzenden en ontvangen van materialen (intern en extern)
 • Uitgebreide track & trace op basis van aanmeldmomenten en sample seen momenten (integratie met middleware)
 • Naslag
 • Autorisatie
 • Dashboards
 • Voortgangscontrole
 • Doorlooptijden registratie
 • Verrichtingendeclaratie (t.b.v. facturatie)
 • Consultmodule
 • Managementrapporten

LabTrain is het algemene LIMS voor medisch diagnostische laboratoria. Er zijn specifieke modules voor bloedtransfusie en medische microbiologie. Met mSample Biobank beschikt LabTrain over een eigen geïntegreerd opslagsysteem voor biomaterialen (biobank, serotheek, isolaatopslag, etc.).

Daarnaast is LabTrain Interface een geïntegreerde maar ook los leverbare middelware oplossing. Voor de middelware is de mQC kwaliteitscontrole module beschikbaar en de mPCR module voor ondersteuning van de workflows voor moleculaire diagnostiek.

Voorbeelden van kennisautomatisering (door onze gebruikers zelf geconfigureerd):

 • Andere test bij patiënt met medicatie dan bij patiënt zonder medicatie
 • Attenderen op ander verloop HIV screening bij kinderen en volwassenen
 • Blokkeren aanvraag bij recente uitvoering
 • Geen hertest bij eerder positief resultaat op Rubella
 • Filters aanmaken met onderscheid tussen nieuwe patiënten en bekende patiënten

Een laboratorium begeeft zich in een complex IT landschap. LabTrain maakt koppelingen mogelijk met (externe) systemen op allerlei niveaus.