connecting knowledge

connecting knowledge

Bodegro

we connect. we achieve. you matter.

Connecting knowledge; dat is onze kracht. Bij Bodegro combineren we de vakkennis van laboratoriumspecialisten met onze ICT ervaring: we connect. Bodegro ontwikkelt en implementeert laboratoriumsoftware. Met de juiste koppelingen, ontstaat één goed ingericht Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS), gebaseerd op connectivity. Daarmee ondersteunen we laboratoria bij het nog beter voldoen aan de wensen van de aanvrager/arts: we achieve. De systemen van Bodegro zijn gebouwd op connectivity, wat werkprocessen in een lab efficiënter en effectiever maakt. Zo ontstaat op het laboratorium ruimte voor specialistische taken, waar Personalised Medicine om vraagt. Samen met Bodegro kan een lab alle huidige en toekomstige uitdagingen aan: you matter!

Onze missie

Bodegro levert passende ICT oplossingen door combinatie van domeinkennis met technische innovatie ter verbetering van het laboratorium. Wij dragen daarmee bij aan een betere gezondheidszorg. De LabTrain filosofie == connectivity!

Onze uitdaging

Voor elke laboratoriumuitdaging zoekt Bodegro een oplossing. Op die manier hebben we vanaf 1998 intelligente softwaresystemen ontwikkeld voor laboratoria. Deze systemen, zoals LabTrain en PRINS, configureren we aan de hand van de behoeften van gebruikers.

Jouw voordeel

Bodegro begrijpt het lab en spreekt de taal van een lab. Samen met laboratoria zoeken we naar ICT oplossingen, die helpen bij het inspelen op de veranderende laboratoriummarkt. We bespreken de werkprocessen en brengen waar...

Referenties

Met innovatieve in-house ontwikkelde softwareoplossingen helpt Bodegro laboratoria in de gezondheidszorg. Zij waarderen onze aanpak en de geïmplementeerde systemen en oplossingen, waaronder:

  • Effectieve (moleculaire) middleware oplossingen waarbij het hele werkproces vanaf testaanvraag tot en met de resultaat rapportage ondersteunt wordt
  • Volledig LIMS (Laboratorium Informatie Management Systeem) voor medische diagnostische laboratoria
  • Software voor beheren patiënten met chronische ziektebeelden met een portaal waar huisartsen mee kunnen werken
  • Efficiënte software voor ondersteuning  van de bloedafname binnen en buiten het ziekenhuis, en bij mensen thuis

Onder onze klanten vallen bekende namen uit de Nederlandse gezondheidszorg, zoals Amsterdam UMC, Erasmus MC, Sanquin en Diagnovum. Bij Bodegro combineren we de vakkennis van laboratoriumspecialisten met onze ICT ervaring: we connect.

LabTrain meertalig

Het biobank deel van ons LIS LabTrain is al geruime tijd beschikbaar in zowel Nederlands als het Engels. Het afgelopen half jaar is gewerkt aan het meertalig maken van de overige schermen van LabTrain. Wat komt er allemaal kijken bij een vertaling van software?