Bodegro

LabTrain Transfusie

LabTrain Transfusie is een zeer uitgebreid en specifiek systeem voor bloedtransfusielaboratoria. Het hele proces van aanvraag tot toedienen van een bloedproduct, inclusief voorraadbeheer en evt. transfusiereactie wordt ondersteund. Als er een aanvraag voor bloedproducten wordt gedaan, dan wordt er rekening gehouden met bijzonderheden bij een patiënt.

Met Transfusie Lite is toedieningsregistratie aan het bed mogelijk.

Daarnaast beschikken we over een viewer die geschikt is voor de meest gebruikte EPD’s. Zo wordt de transfusie gerelateerde informatie op een optimale manier gepresenteerd aan uw aanvragers. Deze viewer is uit te breiden met een module voor het bestellen van bloedproducten. Ook bij het maken van een bestelling wordt rekening gehouden met bijzonderheden bij de patiënt. Deze bestelling is vervolgens automatisch inzichtelijk in LabTrain Transfusie voor verdere afhandeling.

Functielijst

 • Verwerken digitale aanvragen voor bloedtransfusies
 • Aanvragen van bloedproducten in de Viewer
 • Handmatige invoer aanvragen voor bloedtransfusies
 • Voorraadbeheer, genereren bestellijsten
 • Inboeken ontvangen producten
 • Quarantaine functie ingeboekte bloedproducten
 • Vrijgifte bloedproducten na bevestiging bloedgroep
 • Producten bewerken (b.v. bestralen)
 • Bloedgroep serologie inclusief rhesusfenotypering, antigeen typering en antistofscreening
 • Elektronische kruisproef
 • Producten bestellen en reserveren voor specifieke patiënten
 • Producten koppelen aan patiënten (na elektronische of serologische kruisproef)
 • CE gemarkeerde donorproduct-ontvanger compatibiliteitscontrole gebaseerd op Richtlijn Bloedtransfusie
 • Uitgifte en spoeduitgifte
 • Toedieningsregistratie (op de poli, in de kliniek of op de OK)
 • Module voor stamceltransplantatie
 • Transfusiereactie module
 • Consultmodule
 • TR!X integratie
 • Hemovigilantie en TRIP rapportage
 • Managementrapporten