Erasmus MC: unit Klinische Virologie gebruikt LabTrain

Erasmus MC: unit Klinische Virologie gebruikt LabTrain

Bij het Erasmus MC is de eerste implementatie van LabTrain Microbiologie – virologie op 23 mei 2017 in productie genomen bij de unit Klinische Virologie. Door ingebruikname van LabTrain Microbiologie, samen met LabTrain en LabTrain Interface, wordt het vorige systeem ISMED, volledig vervangen.

De unit Klinische Virologie verzorgt de laboratoriumdiagnostiek van patiëntenmateriaal en kan adviseren over de behandeling, preventie en diagnostiek bij patiënten met (het vermoeden van) een infectieziekte. De afdeling bestaat uit 3 onderdelen/labs:

  • Serologie

Met serologisch onderzoek wordt bepaald of de patiënt antistoffen heeft tegen een virus. Hierin kan onderscheid gemaakt worden tegen een infectie die de patiënt doormaakt (IgM) of in het verleden heeft gehad (IgG). Serologie kan uitgevoerd worden op bloed en onverdunde vochten zoals oogvocht en liquor cerebrospinalis. Veelal is een 2e monster, afgenomen 2-3 weken na het eerste, acute fase monster nodig voor een juiste interpretatie van de testuitslag.

  • Viruskweek

Celculturen worden geïnoculeerd met het patiëntmateriaal zodat het virus kan groeien. Diverse technieken worden gebruikt om te bepalen met welk virus de patiënt is geïnfecteerd. Middels viruskweek is het ook mogelijk om resistentie te bepalen tegen antivirale middelen, zoals bijvoorbeeld aciclovir resistentie bij herpesvirussen.

  • Moleculaire diagnostiek

Moleculaire diagnostiek (DNA of RNA analyse) omvat zowel het kwalitatief als kwantitatief aantonen van viraal genoom. Daarnaast kan met behulp van sequentieanalyse gekeken worden naar het genotype of antivirale resistentie. Onderzoek is mogelijk op stol-bloed (serum) of EDTA-bloed (plasma) of verschillende materialen zoals weefselbiopten, liquor cerebrospinalis of andere lichaamsvloeistoffen.

Efficiënt en nauwkeurig werken zijn hierbij erg belangrijk. Op de andere laboratoria van het Erasmus MC werkten ze al met LabTrain en LabTrain Interface. De unit Klinische Virologie gebruikt nu naast deze producten ook nog LabTrain Microbiologie om de aanvraag, testen en resultaten te verwerken en een beoordeling te kunnen geven bij de testresultaten.

Door ingebruikname van LabTrain is alle benodigde informatie real-time en overal beschikbaar. Er kan overzichtelijk gewerkt worden, doordat gebruikers alleen de voor hun relevante schermen te zien krijgen. Er is integratie van aanvragen en resultaten naar/van een ander uitvoerend lab. Zo zijn de resultaten van PCR bepalingen, die worden uitgevoerd door de Moleculair Diagnostische Unit, te zien in één virologie uitslagen scherm met overige resultaten van het onderzoek. De analisten doen de eerste fase confirmatie en zetten de resultaten klaar voor medische autorisatie door de viroloog.

De viroloog krijgt automatisch een overzicht van de te autoriseren onderzoeken. Hij/zij kan hierover eventueel via LabTrain Microbiologie communiceren met de analisten of collega’s. Per patiënt/onderzoek zijn alle benodigde gegevens te raadplegen, ook van eerdere testen (patiënthistorie). Bij de beoordeling kunnen oudere resultaten ook gecombineerd worden met de nieuwe resultaten om gezamenlijk gerapporteerd te worden. Rapportage van de resultaten kan in document (PDF) vorm naar externe aanvragers of als gestructureerde virologie uitslagen naar het EPD (bij het Erasmus MC is dat HiX). Voorlopig geautoriseerde deeluitslagen kunnen al eerder gerapporteerd worden.

Met behulp van de consultmodule kan de viroloog eenvoudig consulten (gevraagd en ongevraagd) combineren met lab uitslagen en relevante gegevens bij de patiënt registreren die van belang zijn voor toekomstige onderzoeken.