Bodegro NEN 7510 en ISO 27001 certificatie

Bodegro NEN 7510 en ISO 27001 certificatie

Het veilig omgaan met informatie is voor zowel ons als onze klanten van essentieel belang. Daarom is informatiebeveiliging al jarenlang een onderwerp dat breed leeft in onze organisatie. Door het structureel aandacht geven aan informatiebeveiliging waarborgen wij onze diensten naar klanten, medewerkers en andere belanghebbenden.

Om het belang dat wij hechten aan informatiebeveiliging te onderstrepen en gelijktijdig controleerbaar te maken voor onze klanten hebben wij certificering aangevraagd. Op 26 april 2018 is ons informatiemanagementsysteem ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd.

Onze klanten die werken met LabTrain of PRINS kunnen nu aantonen dat de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van hun informatie in goede handen is.

Meer weten?

U kunt de Verklaring van Toepasselijkheid voor zowel de ISO 27001 als de NEN 7510 alsmede de certificaten vinden in onze Kennis database (voor beheerders) of opvragen bij uw Bodegro relatiemanager. Indien u nog geen relatie van ons bent kunt u een mail sturen naar info@bodegro.com of bellen met 076-5798160.