Sanquin bloedvoorzieneing live met LabTrain

Sanquin bloedvoorzieneing live met LabTrain

Bij Sanquin Bloedvoorziening (Sanquin) is LabTrain ten behoeve van de kwaliteitscontrole van bloedproducten live.

Sanquin Bloedvoorziening zamelt in Nederland o.a. donorbloed in en verwerkt dit bloed voor toepassingen in de zorg en wetenschap. Voor de kwaliteitscontrole van de bloedproducten (zoals plasma’s, trombocyten en erytrocyten) gebruikt Sanquin LabTrain en LabTrain Interface. Tijdens deze kwaliteitscontrole wordt beoordeelt of een product aan de gestelde eisen voldoet én mag worden vrijgegeven.

Voor de bacteriële screening van trombocytenproducten, een maatregel waarmee de veiligheid van trombocytenproducten wordt verbeterd, was LabTrain al eerder in gebruik. Deze screening duurt 7 dagen. Bij het constateren van een mogelijke besmetting, is het cruciaal dat 24/7 de juiste persoon hierover een melding ontvangt. Dit om de bijbehorende bloedproducten uit de roulatie te halen. De LabTrain module mAlert ondersteunt dit proces. mAlert van LabTrain benut voor de communicatie e-mail en SMS. mAlert signaleert en communiceert ook verstoringen in het productieproces.

LabTrain ondersteunt de kwaliteitscontrole van de bloedproducten en de communicatie met de instrumenten waarop de controles plaatsvinden. LabTrain verzorgt ook de rapportage aan de productieafdeling, geeft via een managementrapportage inzicht in het verloop van het gehele proces en attendeert op potentiële problemen.