Erasmus MC gebruikt Lab2Lab

Erasmus MC gebruikt Lab2Lab

Het Erasmus MC is aangesloten op het landelijke Lab2Lab netwerk. Eind december 2014 nam het Erasmus MC de koppeling in gebruik.

Erasmus MC verzocht Bodegro in juli 2014 om de aansluiting op het landelijke Lab2Lab netwerk te realiseren. Bodegro startte in augustus 2014 met de voorbereidingen van dit project. De eerste testen vonden eind oktober plaats. Eind december 2014 kon het Erasmus MC de Lab2Lab koppeling in gebruik nemen.

Via deze Lab2Lab koppeling is het mogelijk om materialen van ziekenhuizen uit het samenwerkingsverband Noordoever in LabTrain aan te melden en direct op de apparatuur van Erasmus MC te zetten. Rapportage van de uitslagen verloopt elektronisch via LabTrain aan het LIMS van de uitbestedende ziekenhuizen, wat de kans op fouten reduceert en het efficiënt werken bevordert.