Bodegro biedt oplossing voor poolen SARS-CoV-2 diagnostiek

Bodegro biedt oplossing voor poolen SARS-CoV-2 diagnostiek

In het kader van de huidige COVID-19 pandemie is een sterke opschaling van de SARS-CoV-2 diagnostiek noodzakelijk. Om redenen van mogelijke reagens schaarste en beperkte analysecapaciteit overwegen meerdere laboratoria de SARS-CoV-2 PCR gepoold te gaan bepalen, dan wel menen zich te moeten voorbereiden op eventueel poolen, hoewel dat niet de voorkeur heeft.

Bodegro heeft daarom begin augustus contact gezocht met al haar gebruikers en gevraagd aan welke eisen en wensen de poolfunctionaliteit moet voldoen. Op basis van alle input heeft Bodegro de poolfunctionaliteit ontwikkeld die geheel aansluit bij het huidige werkproces met minimale impact voor de analisten. Juist omdat de laboratoria momenteel al onder druk staan wat betreft bezetting, werkdruk en overwerk voor analisten en moleculair microbiologen, hebben we gekozen voor een oplossing met zo min mogelijk impact voor het bestaande werkproces. Alle ICT aspecten die samenhangen met poolen (bijhouden welke samples in een pool zitten en verwerken van de uitslag van het poolsample naar uitslagen (i.g.v. negatief) of vervolgacties  voor andere uitslagen), zijn vanzelfsprekend opgenomen in de nieuwe functie. De functionaliteit is voor zowel LabTrain LIMS gebruikers als voor gebruikers die alleen onze LabTrain Interface mPCR middleware gebruiken beschikbaar. De oplossing voorziet ook in de mogelijkheid in de uitslag naar CoronIT te vermelden dat het een uitslag betreft die middels pooling tot stand gekomen is. De software is tevens voorbereid om het poolen te laten uitvoeren door een robot. Dit kan parallel aan het scherm gebruik (de bulk via de robot én een aantal samples handmatig via het scherm). Met deze ondersteuning is opschaling van SARS-CoV-2 met behulp van poolen op een veilige en verantwoorde manier mogelijk.

De functionaliteit wordt onderdeel van de standaard software en vereist geen aanvullende modules of licenties. De gebruikslicentie die jaarlijks betaald wordt geeft recht op updates en daarmee op deze nieuwe functionaliteit. De inrichting is eenvoudig en kan door de functioneel beheerders uitgevoerd worden. Er zijn dan ook geen kosten in ondersteuning door Bodegro te verwachten.