Academisch Medisch Centrum:  Koppeling tussen LabTrain en EPIC

Academisch Medisch Centrum: Koppeling tussen LabTrain en EPIC

Bij het AMC is op 25 oktober 2015 de koppeling tussen LabTrain en EPIC in gebruik genomen.

Het AMC is overgegaan op een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier van EPIC. De communicatie tussen artsen en het laboratorium moet goed verlopen. Het AMC verzocht Bodegro om die reden een koppeling te realiseren tussen EPIC en LabTrain (het LIMS van laboratoria, o.a. klinische chemie, microbiologie, en genetica).

De artsen vragen in EPIC laboratorium onderzoeken aan. LabTrain bepaald op basis van de aanvraag welke materialen in welke containers op welke manier afgenomen moeten worden en print de bijhorende etiketten op het juiste moment op de juiste plaats. Dit kan bij de arts op de afdeling of bij de afnamepoli zijn.

Nadat de onderzoeken op het laboratorium zijn uitgevoerd, worden de resultaten naar EIPC gestuurd, waar de aanvragers (de artsen) de uitslagen kunnen raadplegen. Rapportage van de resultaten, met eventueel presentatiegegevens als boven en onder referentie, kan in verschillende bestandsformaten (o.a PDF) naar EPIC.  Voorlopig geautoriseerde deeluitslagen kunnen al eerder gerapporteerd worden. Het laboratorium bepaalt wanneer de uitslagen door gestuurd mogen worden naar EPIC.

Voor EPIC was het nodig om de resultaten van de afgelopen vijf jaar beschikbaar te hebben. Hiervoor is vijf jaar LabTrain-data naar EPIC gedupliceerd. Voor de oudere gegevens is vanuit LabTrain een viewer beschikbaar gesteld die binnen EPIC is geïntegreerd.

Voor het aansluiten van LabTrain op EPIC zijn de volgende vijf koppelingen gerealiseerd: patiëntgegevens en locatie, gegevens van de aanvragers met specialismen en afdelingen, financiële verrichtingen, aanvragen en uitslagen.

Door de koppeling is het mogelijk om volledig digitaal te werken waardoor fouten gereduceerd worden. De kwaliteit van zorg is daarmee verbeterd.