Academisch Medisch Centrum: Medische microbiologie gebruikt LabTrain

Academisch Medisch Centrum: Medische microbiologie gebruikt LabTrain

Bij het AMC is de eerste implementatie van LabTrain Microbiologie op 7 juli 2015 succesvol in productie genomen. Door ingebruikname van LabTrain Microbiologie kan het laboratorium volledig papierloos werken.

Medische microbiologie krijgt onder meer lichaamsmateriaal van patiënten opgestuurd van artsen, die willen weten of er sprake is van een infectie. Het materiaal wordt onderzocht door analisten en beoordeeld door microbiologen. De microbiologen leveren een belangrijke bijdrage aan het stellen van de juiste diagnose en adviseren over de juiste behandeling.

Efficiënt, nauwkeurig en snel werken zijn erg belangrijk. Op het laboratorium werkten ze al met LabTrain en LabTrain Interface en nu ook met LabTrain Microbiologie om de aanvraag, testen en resultaten te verwerken.

Door ingebruikname van LabTrain Microbiologie is papierloos werken volledig geïntegreerd. Alle benodigde informatie is real-time en overal beschikbaar.

Er kan snel en overzichtelijk gewerkt worden, doordat gebruikers alleen de voor hun relevante schermen te zien krijgen. Analisten zien welke bepalingen uitgevoerd moeten worden, te in te zetten kweekmedia worden automatisch voorgesteld afhankelijk van het materiaal en vraagstelling. Een deel van de kweken wordt automatisch verwerkt via de BD Kiestra™ TLA straat. Bepalingen op isolaten kunnen direct worden aangevraagd en resultaten worden automatisch verwerkt door koppeling met analyse apparatuur.

Er is integratie van aanvragen en resultaten naar/van een ander uitvoerend lab. Zo zijn de resultaten van bacteriologische PCR bepalingen, die worden uitgevoerd door de Moleculair Diagnostische Unit, af te lezen in één scherm met overige resultaten van het onderzoek.

De analisten doen de eerste fase validatie en zetten de resultaten klaar voor medische autorisatie door de microbioloog.

De microbioloog krijgt automatisch een overzicht van de te autoriseren onderzoeken. Uitslagen kunnen via batchgewijze autorisatie eenvoudig en snel worden verwerkt, waardoor er meer tijd is voor de uitslagen die extra aandacht vragen. Hij/zij kan hierover via LabTrain Microbiologie communiceren met de analisten of collega’s.

Per patiënt/onderzoek zijn alle benodigde gegevens te raadplegen, ook van eerdere testen (patiënthistorie). Met behulp van de consultmodule kan de microbioloog eenvoudig consulten (gevraagd en ongevraagd) combineren met lab uitslagen.

Rapportage van de resultaten kan in document (PDF) vorm naar externe aanvragers of als gestructureerde bacteriologie uitslagen naar het EPD/ZIS. Voorlopig geautoriseerde deeluitslagen kunnen al eerder gerapporteerd worden.