LabTrain meertalig

LabTrain meertalig

Het biobank deel van ons LIS LabTrain is al geruime tijd beschikbaar in zowel Nederlands als het Engels. Het afgelopen half jaar is gewerkt aan het meertalig maken van de overige schermen van LabTrain. Wat komt er allemaal kijken bij een vertaling van software?

Verzamelen termen
Om te beginnen moet je alle termen verzamelen die vertaald moeten worden. Dit kan deels automatisch vanuit de ontwikkelomgeving, maar een deel is ook handwerk. Het zijn niet alleen de “labels” in de gebruikersomgeving die vertaald moeten worden, maar bijvoorbeeld ook inhoud van keuzelijsten of foutmeldingen. Ook is het vertalen niet beperkt tot de gebruikersomgeving, ook trainingsmateriaal, handleidingen en releasenotes moeten vertaald worden.

Een ander aandachtpunt bij de vertaling is de configuratie. Daarbij is onderscheid tussen standaard configuratie die wij meeleveren met ons LIS (best practice of standaard inhoud), en configuratie die onze gebruikers zelf maken. Deze configuratie is op dit moment nog niet overal meertalig.

Vertalen
Vervolgens moet er een passende vertaling gezocht worden. Dit is niet altijd even makkelijk. Vertalen van de losse termen is lastig, het gaat ook om de context waarin de term gebruikt wordt. Soms is een enkele Nederlandse term niet te vertalen in één Engelse term, maar zijn er verschillende Engelse termen afhankelijk van het gebruik. Bij het vertalen werken we samen met onze gebruikers. Zij helpen ons met suggesties voor Engelstalige termen. Lastige keuzes worden besproken met onze gebruikers en feedback op de vertaling wordt verwerkt.

Controleren en testen
Als de termen vertaald zijn moet gecontroleerd worden of de vertaalde termen ook op de schermen passen. Meestal zijn Engelse termen korter, maar dat gaat helaas niet altijd op.

Het resultaat
Er zijn in totaal meer dan vijfduizend termen vertaald. Het is mogelijk om in “real time” te veranderen van taal in het menu. De laatst gekozen taal wordt bij de gebruiker opgeslagen zodat LabTrain bij de volgende keer opstarten meteen de juiste taal heeft.