LabTrain database appliance bij het Amsterdam UMC

LabTrain database appliance bij het Amsterdam UMC

Amsterdam UMC heeft Bodegro gevraagd om een database omgeving te leveren voor LabTrain omgeving inclusief redundantie zodat het aan het 24×7 beschikbaarheid van LabTrain binnen het Amsterdam UMC kan voldoen.

Bodegro heeft hierbij een partnership gesloten met SLTN waarbij SLTN beheer en onderhoud levert op zowel de database als het onderliggende storage en netwerkinfrastructuur. Bodegro heeft samen met SLTN en het Amsterdam UMC een migratieplan opgesteld om de huidige LabTrain omgeving om te zetten naar LabTrain appliance. Daarnaast kan het Amsterdam UMC gebruik gaan maken van een Rapportagedatabase op deze nieuwe appliance. De migratie werd uitgevoerd in samenwerking met Bodegro, SLTN en het Amsterdam UMC waarbij de lijntjes zo kort mogelijk zijn gehouden om de migratie zo vlot mogelijk te laten verlopen en de downtijd van het systeem zo laag mogelijk te houden.

Bodegro heeft de opdracht bij SLTN neergelegd voor het leveren van de hardwarecomponenten, server, storage en onderliggend netwerk. Daarnaast levert SLTN de database inrichting, het onderhoud en de monitoring van de algehele omgeving welke past bij de 24×7 beschikbaarheid van LabTrain binnen het Amsterdam UMC. SLTN draagt zorg voor pro-actieve verbeteringen en reageert adequaat op meldingen vanuit de databases of onderliggende hardware. Daarnaast is er in samenwerking met Bodegro en het Amsterdam UMC een onderhoudsschema opgesteld voor updates en patches van zowel hardware als software.

Met de LabTrain applicance kan Bodegro de prestaties en beschikbaarheid van LabTrain garanderen. De onafhankelijkheid van andere systemen in de vaak complexe ziekenhuis ICT omgeving maakt probleem analyse op met name het gebied van prestaties van het systeem een stuk eenvoudiger. Bodegro is ISO 17001 en NEN 7510 gecertificeerd en de appliance wordt geleverd met een hoge mate van informatiebeveiliging.