Academisch Medisch Centrum: LabTrain implementatie afgerond

Academisch Medisch Centrum: LabTrain implementatie afgerond

Bij het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam is de LabTrain implementatie afgerond. Het AMC koos voor een dubbel gefaseerde overgang. Zowel gefaseerd in functionaliteit als gefaseerd in laboratoria.

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) koos bewust voor een dubbel gefaseerde overgang om de impact van iedere stap te beperken en het risico op verstoring van de productie te minimaliseren.

Al in 2009 startte het AMC een project om het bloedbanksysteem te vervangen. In februari 2010 verving LabTrain Transfusie BLOEDB. Daarop volgde de introductie van de werklijstmodule. Laboratorium voor laboratorium stapte voor de handmatige bepalingen over op LabTrain Interface mWorkList. Na voltooiing van deze fase beschikte LabTrain over alle eerstelijns geconfirmeerde laboratoriumuitslagen (de instrumenten waren al sinds 2005 aan LabTrain Interface gekoppeld). In een volgende fase volgde de ingebruikname van de autorisatie in LabTrain. Na het overstappen van alle laboratoria op het autoriseren in LabTrain, volgde nog het rapporteren uit LabTrain. De overgang naar LabTrain werd in juni 2014 voltooid met alle orderinvoer naar LabTrain.

Nadeel van een dubbel gefaseerde overgang is de lange doorlooptijd van het project. Toch vindt Bodegro de keuze van AMC voor een dubbel gefaseerde aanpak logisch. Een deel van de LabTrain software werd namelijk gelijktijdig met dit project ontwikkeld. De doorlooptijd van toekomstige projecten zal veel korter zijn omdat alle LabTrain software nu is ontwikkeld. Het is nu mogelijk om te kiezen voor dubbel gefaseerd, functioneel gefaseerd, laboratorium gefaseerd of niet-gefaseerd (´big-bang`).