De nieuwe STRIP-1 testrobot “The Beast” bij PAMM

De nieuwe STRIP-1 testrobot “The Beast” bij PAMM

Het medisch-microbiologische laboratorium PAMM in Veldhoven maakt sinds kort gebruik van de STRIP-1 testrobot genaamd “The Beast”. Dit bijzondere fenomeen is een nieuwe uitvinding uit Nederland die ontwikkeld is door het biotechnologiebedrijf Genmab en het Hubrecht Institute (KNAW) en die gebouwd is in Zwitserland. De koppeling van de robot aan de systemen van de GGD wordt verzorgd door Bodegro via LabTrain Interface mPCR.

Deze robot zorgt ervoor dat ca. 20.000 PCR-tests verwerkt worden. De resultaten worden binnen 24-uur online geleverd. De robot is gefinancierd door de Rijksoverheid en zal ook ingezet kunnen worden bij eventuele volgende pandemieën. De robot kan niet alleen aan een hoog tempo veel grotere hoeveelheden test verwerken, maar zorgt er ook voor dat de kosten per test lager zijn. Er is veel interesse in deze robot vanuit het buitenland.

De STRIP-1 robot is in december bij PAMM geïnstalleerd. De robot is sindsdien langzamerhand steeds meer tests gaan analyseren en alles staat nu bijna klaar voor een grootscheepse inzet. De validatieperiode loopt tot eind januari en staat onder toezicht van de GGD ZO Brabant en het RIVM.

Dit maakt van “The Beast” een belangrijke element voor een doortastende, algemene testfaciliteit voor Nederland. Een zwaarwegend onderdeel in het doelmatig bestrijden van de pandemie. De test- en analysefaciliteiten zijn in ons land superieur, maar ook beperkt en vooral gericht op diagnostiek: een positief of negatief resultaat. In een pandemie is het ook nodig om de verspreiding van het virus snel in beeld te kunnen brengen. Daardoor is een bewuste aanpak mogelijk op die plaatsen waar de uitbraak uitslaat. Tijdens een grote virusuitbraak is het cruciaal om snel en met hoge intensiteit monsters te kunnen analyseren. Dat vraagt om een veel grotere schaal en meer daadkracht. Het kabinet heeft fors geïnvesteerd in het groeien van de test- en analysecapaciteit in Nederland. De nieuwe STRIP-1 testrobot maakt onderdeel uit van die aanpak.

STRIP-1 testrobot voor COVID-19 testen ontwikkeld
[Bron: Rijksoverheid, PAMM]