Bodegro systemen gebruikt voor COVID-19 vaccinaties

Bodegro systemen gebruikt voor COVID-19 vaccinaties

In december werd duidelijk dat ziekenhuizen de mogelijkheid zouden kunnen krijgen hun eigen medewerkers te gaan vaccineren. Een tijdpad was toen nog niet bekend maar om goed voorbereid te zijn heeft Erasmus MC aan Bodegro gevraagd om begin januari een oproep- en registratiesysteem te leveren.

Op woensdag 6 januari is het op LabTrain gebaseerde registratiesysteem in gebruik genomen met de registratie van de vaccinaties van IC-verpleegkundige Tom Burggraaf en IC-arts Diederik Gommers. Het registratiesysteem voorziet in het vastleggen van de gevaccineerde en de medewerker die de toediening heeft gedaan. Ook wordt vastgelegd of de gevaccineerde persoon instemt om zijn of haar vaccinatie te melden aan het landelijk COVID-19 vaccinatieregister. Tenslotte kunnen eventuele relevante gezondheidsklachten voor- en na vaccinatie geregistreerd worden.

Naast een registratiesysteem wordt er ook een oproepsysteem geleverd. Wegens de korte houdbaarheid van de ontdooide vaccins is het van belang om per dag voldoende medewerkers op te roepen. De medewerkers krijgen een oproep met een link waarmee ze aan kunnen geven of ze op de voorgestelde datum en tijd komen om gevaccineerd te worden. Ook kunnen medewerkers een alternatief tijdvak kiezen. Het oproepsysteem houdt zowel rekening met de capaciteit van de vaccinatielocaties als met de hoeveelheid vaccins. Ook wordt een tweede oproep voor de juiste datum gedaan indien een vaccin uit twee doses bestaat.

Het oproep- en registratie systeem draagt bij aan een efficiënte en veilige COVID-19 vaccinatiecampagne.

De software is beschikbaar voor alle LabTrain en PRINS gebruikers.